Uniunea Europeană

Cele i efekty realizacji Projektu nr 1 - POIR.03.03.03-30-0061/17:

W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 
(oś  priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 
innowacyjnych przedsiębiorstw / poddziałanie  3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand:

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy 
PPUH Lech/Lech Fabrics Sp. z o.o. Sp. K. poprzez realizację 
zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację 
działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie Klientów 
na rynkach zagranicznych. 
Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki 
produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom 
innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert 
innych firm na rynku międzynarodowym.   
Realizacja założeń pozwoli firmie na dalszy rozwój dzięki 
dostosowaniu oferty do specyficznych wymagań rynku, 
umocnią jej pozycję w branży i zwiększą rozpoznawalność, 
co przyczyni się do wzrostu eksportu.

Wartość Projektu: 
873 847,20 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: \
484 981,76 PLN

Cele i efekty realizacji Projektu nr 2- POIR.03.03.03-30-0038/19:

W ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem realizacji projektu dla marki Lech Fabrics Sp. z o.o. Sp. k. jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Realizacja założonych wskaźników będzie również miała pozytywny wpływ na promocję polskiej branży meblarskiej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 
582 800,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: \
349 680,00 PLN